Новини, Скъпоценни камъни

История на гемите и камеите

История на гемите и камеите

Глиптика (изразявам) се нарича изкуството за гравиране на скъпоценни и полускъпоценни камъни. Поради материалите, с които работи глиптиката, винаги е била изкуство за благородници и богаташи. Глиптиката се заражда при възхода на цивилизациите в Древния изток и достига апогея си в Античността.

геми и камеи

В по-късните епохи периодите на разцвет на глиптиката съвпадат с периодите на увеличение на Античното изкуство.
Произведенията на глиптиката биват два основни вида според времето и техниката на създаването си.

В ранния период на развитието на това ювелирно изкуство, украсата е била издълбавана в гладката повърхност на камъка. Този вид произведения получил названието Инталии или още Геми.

геми и камеи

В епохата на Елинизма започват да се изработват Камеи- гравирани камъни с изпъкнал релеф.
Като цяло Гемите са високо ценени и колекционирани изделия, тъй като още в древността са ги притежавали знатни хора. Благодарение на наследството в годините, различваме много от сюжетите на историята и епоса.

Най-често върху тях били изобразявани митологични образи и сюжети, портрети на владетели, сцени от бита.
Предполага се, че в едно от основните средища на развитието на Глиптиката се превърнал град Александрия.

геми и камеи

Основан през 322г. пр.н.е от Александър Македонски по време на завоевателните му походи. Именно там в устието на р. Нил, умелите ръце на майсторите сътворили един от най-великите шедьоври, съхранили се до наши дни.

История на гемите и камеите

Камеята на Гонзаго (наричана още Камеята на Малмезон) е създадена през трети век пр.н.е. от трислоен Сардоникс. Получава името „Камеята на Гонзаго в чест на собственика и – Маркиз Франческо Гонзаго. Маркиз Гонзаго е бил ренесансов меценат и владетел на град Мангуа.

геми и камеи

Когато младият Рубенс я зърва за пръв път той казва: „Аз смятам, че сред Гемите с двойни портрети, това е най-прекрасната в Европа“. Камея Гонзаго има знаменита история, в която се оглежда историята на Европа. Когато Хабсбургите завладяват Мангуа, камеята е отнесена в Прага. По-късно, когато Шведските войски превземат Прага е отнесена в Стокхолм.

Очаквайте продължение…

Подобни публикации