С натискането на обект, изображение, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.fortuna-jewellery.bg, се счита, че потребителят/клиентът се съгласява с описаните по-долу Общи условия. Условията са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи на територията на Република България.                                                 Интернет магазина www.fortuna-jewellery.bg е собственост на ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, ул. Виктор Юго №30 Дружеството ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ  към Агенция по вписванията с ЕИК: 115151759.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направена поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.fortuna-jewellery.bg IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

 1. Стоките, които се намират на интернет страницата не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ . При наличие на правописни грешки, грешки в цените и описанието на продуктите, ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ си запазва правото да ги променя без уведомяване на потребителя/клиента. Всяка една поръчка, се потвърждава чрез телефонно обаждане или чрез електронна поща от представител на ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“към потребителя/клиента, като при наличие на грешна цена или грешна информация поради техническа грешка, потребителя/клиента се информира и е с правото си да се откаже от поръчката.
 2. С натискане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“, потребителят/клиента се съгласява да закупи стоките. Това действие има правно обвързваща сила и се счита за сключване на договора.
 3. ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или чрез телефонно обаждане на посочения телефонен номер. В случай, че е направен паричен превод по сметката на ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“, потребителят/клиентът има право да избира между възстановяване на сумите или чрез заместваща поръчка.
 4. Договорният език е български, а плащанията биват извършвани в български лева.

ДОСТАВКА.

 1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката от момента на доставката. Веднага след предаване на стоката, ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ не носи отговорност за закъснение на доставката в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 2. При получаване на поръчката, потребителят/клиента следва да провери съдържанието на доставената стока за съответствие на изпратената такaва с направената поръчка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, потребителят/клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол в свободен текст за увреждане на доставката. В случаите, в които не се състави протокол за увреждане на стоката, потребителят/клиентът няма право да предявява каквито и да е претенции към ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката на доставка и е на посочения от потребителя/клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят/клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят/клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 4. Цената на доставката при поръчки в онлайн магазина е посочена индивидуално за всеки отделен артикул. Пратката може да бъде доставена на адрес на получателя или до избран от него офис на куриер в срок до 7 календарни дни от регистриране на поръчката.

ПОРЪЧКА

 1. ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ е онлайн магазин, който приема поръчки през уеб сайта след регистрация на потребителски профил или като гост. Всички получени поръчки биват изпращани от консултант на ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ след потвърждение от негова страна по телефон или електронна поща, отправено до потребителя/клиента.
 2. Поръчката се осъществява посредством виртуална пазарска количка, като в нея потребителят/клиентът добавя желаните от него продукти след натискане на бутона „КУПИ“. Всеки един добавен продукт може да бъде премахван от количката, както и да бъде променяно количеството му преди да се пристъпи към детайлите за потвърждение. По всяко време потребителят/клиентът може да се върне към онлайн магазина за да добави още продукти. Когато е убеден, че стоките в кошницата са желаните от него, потребителят/клиентът пристъпва към потвърждение и финализиране на поръчката посредством бутона „Приключване на поръчката“.
 3. Начин на плащане Заплащането за направените поръчки в онлайн каталожен магазин ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ се извършва:
  – в брой при получаване на пратката от куриера (наложен платеж); – по банков път:

ЦЕНИ

 1. Посочените цени в сайта са с ДДС и са валидни само за пазаруване онлайн на www.fortuna-jewellery.bg. Цените не включват доставката до потребителя/клиента, но последният вижда цената за доставка ясно преди да се съгласи или откаже от поръчка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 1. Потребителят/клиентът има възможност с или без регистрация да разглежда и да поръчва обявените стоки в онлайн магазина.
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Регистрираният потребител/клиент носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. В случай, че потребителят/клиентът е регистриран с профил в онлайн магазина, същият е длъжен незабавно да уведомява ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.fortuna-jewellery.bg
 5. Всеки потребител на уебсайта, независимо дали е клиент се задължава при ползване на онлайн магазина:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които клиентът/потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;
 1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“

 1. ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 2. ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 3. ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“.
 4. ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ има право да инсталира на компютрите на потребителя/клиента кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя/клиента и позволяват възстановяване на информация за потребителя/клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други, като потребителя/клиента има право да не одобри използването им и да се откаже по всяко време от тях, като ги премахне.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ НА СТОКА

 1. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право в 14 дневен срок от доставката да откаже стоката, в случай, че същата не е използвана, цялостта на опаковката й не е нарушена и е с всички прилежащи и фабрично закачени към нея етикети и е във вида, в който е получена. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да се възползва от това свое право потребителят е нужно преди изтичането на 14 дневния срок да попълни и изпрати приложения по-долу формуляр по един от следните начини:

 • на електронна поща: info@fortuna-jewellery.bg;
 • на адрес: област Пловдив, гр. Пловдив 4000, р-н Централен, пл. Княз Александър Батенберт 42 или област София (столица) община Столична, гр. София 1000,бул. Витоша № 59

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

На връщане подлежи цялата доставка или част от нея. Не е необходимо да се обявява причината за връщането.

Правото на отказ е неприложимо:

 • Когато доставката касае стоки, изпълнени по спецификация на потребителя. Това включва всички доставки на продукти, които ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“  извършва съгласно индивидуални заявки на потребителя;
 • Когато клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на §13, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите
 1. При надлежно упражнено право на отказ, потребителят поема разноските за транспорт.
 • 29. При отказ на стока връщането на стоката, респективно връщането на платената цена става съответно по следния начин: Потребителят следва в 14 дневен срок, считано от датата, на която е съобщил за решението си да се откаже от договора, да върне стоката на ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“ на адрес: н област Пловдив, гр. Пловдив 4000, р-н Централен, пл. Княз Александър Батенберт 42 или област София (столица) община Столична, гр. София 1000, бул. Витоша № 59

. Когато стоката бъде приета от ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“, дружеството връща платената от потребителя цена на стоката като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ           

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ЕТ“ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ“, като потребителят/клиентът се счита за обвързан от актуалните такива към момента на приключване на поръчката със съответния бутон в онлайн магазина.

ДЕФИНИЦИИ

 1. Под „Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в интернет страницата www.fortuna-jewellery.bg чрез устройство.
 2. Под „Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.