Скъпоценни камъни

Магическата сила на скъпоценнните камъни

IMG_0525

Магическата сила на скъпоценнните камъни

Камъните имат магическа сила и от древни времена се използват за лечение, енергийно въздействие, сила, здраве, любов и защита. Естествените камъни крият в себе си красота, блясък и магия! Те имат уникална памет и енергия, а вибрациите, които излъчват могат да лекуват и възстановят енергийното поле и балансират чакрите на техния притежател. Те са като „живи същества“, които на Земята стават проводници на божествената или космическа енергия „Ци“. Всеки отделен камък влияе на различни физически симптоми и съществува цяла наука за лечение, чрез камъни, наречена – „литотерапия“ .

 

Какво казва Великият Петър Дънов за скъпоценните камъни?

IMG_0532 IMG_0498 IMG_0547 IMG_0514

Камъните имат магическа сила от древни времена се използват за лечение, енергийно въздействие, сила, здраве, любов и защита. Естествените камъни крият в себе си красота, блясък  и магия! Те имат уникална памет и енергия, а вибрациите, които излъчват могат да лекуват и възстановят енергийното поле и балансират чакрите на техния притежател. Те са като „живи същества“, които на Земята стават проводници на божествената или космическа енергия „Ци“. Всеки отделен камък влияе на различни физически симптоми и има съществува цяла наука за лечение, чрез камъни –  „литотерапия“ .

Ние ще се опитаме да Ви запознаем с част от камъните и кристалите поотделно, за да научите кой и как би бил най-подходящ за Вас, а ето какво е казал Петър Дънов – Лечителя, за тях:

„Всичко, което Бог е създал – растения, животни, минерали са велики неща.“

„Добре е човек да има поне един златен пръстен със скъпоценен камък и всяка сутрин да го туря последователно на всичките си пръсти и да казва: “ Искам да дам ход на Божественото в мен, да бъда благороден, да бъда справедлив, да бъда музикален, със стремеж към красивото и да се отнасям добре с хората. ”Голяма сила се крие в скъпоценните камъни.“

„Има скъпоценни камъни на които силата и досега е скрита. Отвън камъните изглеждат обикновени, но имат в себе си сила.“

„Човек трябва да се учи от минералите, от растенията, от животните, от хората. Кристалите, които са се образували в земята, и те имат своя интелигентност. Те разбират законите на светлината и са научили начина за възприемането и. Всеки един кристал е възприел точно тази светлина, която е необходима за неговото развитие.“

 “Ако си отчаян, че нямаш успех в живота си, седни на някой камък и започни да мислиш за него. Няма да се мине дълго време, и отчаянието ти ще изчезне. Всеки човек, всяко животно, всяко растение и всеки минерал носят нещо ценно в себе си.”

„Кой е образувал диаманта? Кой го е кристализирал на 3-4 км. в земята? Ще кажете, че температурата и налягането са взели участие при това кристализиране, но освен тези условия кристализирането се дължи на една разумност, която действа отвън.“

„Скъпоценните камъни знаят много неща. Един диамант може да те предпази от някои болести. Сапфири, Смарагди също могат да лекуват. Те са като страж.“

„Скъпоценните камъни са носители на живот. Ако някой болен носи диамант, той ще оздравее. Препоръчвам ви да носите скъпоценни камъни, но благородните – които носят живот. Златото е проводник на живота. Златният пръстен ще го носите със себе си, няма да го криете в каси и чекмеджета.“

„Не само скъпоценните камъни, но и благородните метали носят живот, затова бих ви препоръчал да носите поне един златен пръстен или друг златен предмет, който е проводник на живота. Богатите обичат златото, но не знаят как да го използват. Те го държат затворено в касите си и му стават роби. За в бъдеще от кръвта ще вадят злато за своите пръстени тези, които ще се женят. Да направиш пръстен от златото на своята кръв за своята възлюбена, това ще е истинска идейна женитба.”

Из книгата „Енциклопедичен речник“ – Петър Дънов